Litlebergen brygge!

Vi har oppdatert bilder fra Litlebergen Brygge like nord for Bergen. Langs den indre hovedleden fra Bergen og nordover, finner vi den første bunkingsplassen.

Helt nye pumper og brygge er tilrettelagt på en meget god måte for båtfolket. Skal man fylle diesel eller bensin slipper man som tidligere å gå inn til bryggen langs land. Yttersts på flytebryggene har man nå installert helt nytt pumpeanlegg. Her er kortautomat med 24 timers bunkring.

Andre fasiliteter og nyheter fra bryggen kan leses på www.litlebergenbrygge.no

Se også Båtsans havner  for kart og flere bilder.