2012-04-21-504e31a76abc94e3eeff9c8627aa3896c77e9667 Beste Stand - Fagopplæringen innen Båtbransjen.

”Dra til Sjøs” – beste stand 2012!

Juryen har hatt et krevende arbeid. Det er mange fine stands på årets messe. Dette har ført til vanskelige avveiinger og juryen har derfor valgt først å honorere flere med ”hederlig omtale”.

For det første: Bjordal & Madsen som hadde en ryddig og tiltalende stand hvor budskapet og produktene ble fint profilert. Når de likevel ikke nådde helt opp skyldes det at de er grunn til å stille spørsmål ved standlederens sterke entusiasme ovenfor juryen.

For det andre: Hempel hadde trolig den visuelt sett mest tiltalende og gjennomførte stand, men juryen etterlyser en noe mer engasjert og fremskutt brystkasse hos betjeningen.

For det tredje: Maritim Båtutstyr får hederlig omtale for engasjert og fremoverlendt standsbetjening.

For det fjerde: Statsråd Lehmkuhls Venner hadde den mest pågående og bortimot beleirende salgsfremferd!

Og sist men ikke minst: For den minst påtrengende og faktisk helt fraværende betjening av standen, noe som kan være av viktighet for de som gjerne vil gå i fred, vil vi honorere Arrangørkontoret med hederlig omtale.

Så til årets vinner:
Juryen har i år valgt å legge mest vekt på innhold og ikke bare glossy fremtreden. Vinneren representerer fremtiden til båtnæringen og dagens kompetanse- og kunnskapssamfunn. Publikum får på denne standen anledning til å se kunnskap omsatt i praksis innenfor båtnæringen. Standbetjeningen viste imøtekommenhet og høy kompetanse på sine fagområder og viste stor interesse for og evne til å dele denne kunnskapen med de besøkende. Koblingen mellom lang erfaring og den nye generasjon innen båtfaget var spesielt bra. Dette ga juryen et optimistisk syn på fremtiden til båtbransjen.

Som vinner av årets beste stand 2012 har juryen med denne begrunnelse kåret Fagopplæringen innen Båtbransjen.

Vi gratulerer.