2012-05-02-f14399420d4329d40285e1161fb595c16cf0349d Stortingspolitiker Ingjerd Schou

Årets havfrue!

Stortingspolitiker Ingjerd Schou(H) ble under KNBFs Båtting i Narvik i helgen tildelt «Kongelig Norsk Båtforbunds Havfruepris».

Prisen er innstiftet 3.mars 2001 og er tildelt 4 kvinner før Ingjerd Schou.  Havfrueprisen tildeles kvinner som på en fremragende måte har arbeidet for fritidsbåtfolkets interesser gjennom maritimt relaterte organisasjoner og/eller politiske fora.

I begrunnelsen fra Forbundsstyret heter det at;
Stortingsrepresentant Ingjerd Schou har i de senere årene engasjert seg sterkt i en rekke saker som KNBF arbeider for, blant annet saken om «Tolltull»(toll på utenlandske fritidsbåter i vinteropplag i Norge), saken om Havarikommisjonens manglende undersøkelser av fritidsbåtulykker, og norsk representasjon i ISO-komiteer som arbeider med regelverk for fritidsbåt.

Da Stortingsrepresentant Schou ikke kunne være til stede i Narvik, vil den nyvalgte Presidenten i KNBF, Kai Schøne og Generalsekretær Reidar Kjelsrud overrekke Havfrueprisen på Stortinget i neste uke.

Flere utmerkelser ble delt ut under Båttinget:

Eivind Amble og Øyvind Stene ble tildelt KNBs Hederstegn på Båttinget
Under KNBFs Båtting i Narvik i helgen ble Eivind Amble og Øyvind Stene tildelt «Kongelig Norsk Båtforbund(KNBF)s Hederstegn. Begge var invitert på Båttinget som foredragsholdere.  Hederstegnet er KNBFs nest høyeste utmerkelse, innstiftet 2.desember 1973.

Les mer hos KNBF