2012-05-02-5e308a3a29142b448b7d90ee9bc0b96f1cf0a3b2 FOTO: CARINA ALICE BREDESEN/DITTOSLO.NO

Rydd en strand!

TA DEL I STRANDRYDDEDAGEN 5. MAI 2012. Strandryddedagen er et miljøprosjekt iverksatt av Hold Norge rent. Målet er å rydde den norske kyst for søppel, samt bidra til økt dokumentasjon av marin forsøpling.

Hold Norge rent ønsker å samarbeide med så mange kommuner, IKS-er og andre aktører som mulig, og de oppfordrer interessenter til å ta kontakt.

Husk: Det er enkelt å få i stand en lokal aksjon! Alle kan sette i gang ryddeaksjoner på strender og kyststriper i sitt nærmiljø, og øke dokumentasjonen av marin forsøpling gjennom sitt engasjement. Skjema som brukes til å registrere funn kan lastes ned herfra. Rydd og registrer avfallet, ta bilder, og ta del i en kort evaluering online.  

Les mer på Rydd en Strand