2012-05-04-d6e9babaa6e32719ebdce9a63d15971811612fe5 Statssekretær Rikke Lind (Foto: Per Thrana)

Rikke Lind ny generalsekretær i Redningsselskapet!

Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, Rikke Lind, blir ny generalsekretær i Redningsselskapet. Hun fikk avskjed i nåde av Kongen i statsråd i dag. Hun etterfølger Øyvind Stene som i vinter sa fra at han ønsket å fratre.

Rikke Lind (43) har lang erfaring både som politiker og fra næringslivsorganisasjoner som Maritimt Forum og Norges Rederiforbund.

Lind var fylkespolitiker i Akershus for Arbeiderpartiet fra 1991 til 1999 og stortingsrepresentant fra 2000 til 2001. Fra 2007 frem til i dag har hun vært statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet under tre statsråder. Hun har også hatt flere styreverv.

Som statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet har hun blant annet vært med på å legge frem den rød-grønne regjerningens maritime strategi ”Stø kurs” og ”Stø kurs II” og hun har hatt ansvar for maritim næring, handelsavtaler og eierskap i departementet. 

- Vi er veldig fornøyd med at Rikke Lind sa ja til å ta jobben og er trygge på at hun vil tilføre Redningsselskapet mye med sin kompetanse og bakgrunn, og fortsette det viktige arbeidet vi utfører for sjøfarende langs vår lange kyst, sier president Lars Hellandsjø i Redningsselskapet. Det var et enstemmig vedtak i sentralstyret som gikk inn for ansettelsen av Rikke Lind.

- Redningsselskapet er en viktig organisasjon som sikrer trygghet på sjøen, både for fritidsbåter og næringsdrivende. Jeg gleder meg til å ta organisasjonen videre sammen med ansatte, tillitsvalgte og frivillige, sier Rikke Lind.

Når Rikke Lind kan tiltre som toppleder i Redningsselskapet, avhenger av hvor lang karantene hun får etter at hun fikk avskjed i dag fra jobben som statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet under statsråd Trond Giske.

Øyvind Stene som har vært generalsekretær i Redningsselskapet siden oktober 2006. Han blir i stillingen til Rikke Linds karanteneperiode er over.