2012-06-04-a1f0a2ee243d9ff06fcd2e7188e2f47ddaea8252 De største Sørlandsbyene har mottaksanlegg, her fra Grimstad gjestehavn

Kloakkutslipp fra fritidsfartøy!

Båtsesongen er i full gang. I denne forbindelse har Sjøfartsdirektoratet utarbeidet et info-skriv om hvilke regler som gjelder for utslipp av kloakk fra fritidsfartøy.

Samtidig ønsker de å oppfordre alle til å benytte de mottaksanlegg for kloakk som finnes i dag. På Vestlandet er det dessverre ikke mange!

Kloakk fra fritidsbåter
Utslipp av kloakk fra fritidsbåter er en kilde til utslipp av næringsstoffer og smittestoffer i tillegg til at det kan medføre estetisk forurensning. Sjøfartsdirektoratet vil her gi opplysninger om hvilke regler som gjelder for utslipp av kloakk fra fritidsfartøy. I tillegg vil de opplyse om at det finnes mottaksanlegg for kloakk i mange kommuner.

Sjøfartsdirektoratet oppfordrer alle til å bruke mottaksanlegg der det er mulig.

Regler om utslipp av kloakk fra fritidsfartøy:
Det er forbud mot tømming av kloakk i vassdrag. I sjø er det forbud mot utslipp av kloakk innenfor en avstand av 300 meter fra land. Reglene finnes i forurensningsforskriften (forskrift 1. juni 2004 nr. 931) kapittel 23.

Egne regler i enkelte kommuner:
Noen kommuner har innført strengere eller lempeligere krav til tømming av kloakk.

Kommunene Nesodden og Vestby i Akershus har forbud mot utslipp av kloakk fra skip, inkludert fritidsfartøy.

Bærum kommune i Akershus har forbud mot utslipp av kloakk innenfor øyene. Utenfor øyene gjelder 300 meters regelen.

Kommunene Hvaler og Fredrikstad i Østfold har forbud mot utslipp av kloakk til sjø som følge av opprettelsen av Ytre Hvaler Nasjonalpark i 2009. Forbudet gjelder bare for kystlinjen som ligger i nasjonalparken.

Brønnøy kommune i Nordland har samme forbud som følger av forurensningsforskriften (300 meter fra land), men med lempeligere krav for skip, inkl. fritidsfartøy, mindre enn 35 fot. Skip, inkl. fritidsfartøy, mindre enn 35 fot har kun forbud mot utslipp av kloakk innenfor 300 meter fra land i følgende områder:

• offentlige badeplasser
• havnebasseng
• marina-anlegg.

Mottaksanlegg:
Det finnes mottaksanlegg for kloakk i mange kommuner, blant annet i følgende kommuner:

Indre Oslofjord: Oslo, Nesodden, Asker, Bærum og Vestby
Ytre Oslofjord: Tønsberg og Sarpsborg
Sørlandet: Risør, Arendal, Grimstad, Lillesand, Kristiansand
Vestlandet: Bergen

Innlandskommuner: Hamar og Ringerrike

Kilde: KNBF