2012-06-05-e3515bfb450d5c0b50d1d1abebd616f0d8a6dc19 Arkivbilde NSSR: På ungdomsleir i Finnmark tar ungdommene båtførerprøven, lærer sjøvett og her hvordan det er å havne i vannet med redningsdrakt

Krever rask handling mot dødsulykker!

Representantskapet i Redningsselskapet mener bruk av redningsvest, edru båtførere og avpasset fart er det som skal til for å redusere antall dødsulykker med fritidsbåt.

I en resolusjon ber representantskapet om fortgang i arbeidet med å gjennomføre foreslåtte tiltak for å redusere antall omkomne.

Representantskapet, som er Redingsselskapets høyeste organ, viser til rapporten fra sjøfartsdirektørens ekspertgruppe. Her foreslås det blant annet påbud om bruk av flyteplagg i åpne fritidsbåter under fart, utredning av lavere promillegrense på sjøen enn dagens grense på 0,8 promille og vurderinga av nasjonale fartsbegrensinger. 

At informasjonskampanjer er viktig sier representantskapet til Redingsselskapet seg enig i, men krever samtidig at det langsiktige arbeidet med å drive systematisk sjøvettopplæring i skoler og barnehager bør prioriteres enda med.

Representantskapet i Redningsselskapet møtes en gang i året og består av 24 valgte representanter fra de 12 distriktene fra Finnmark i nord til Agder-fylkene i sør, 12 representanter fra brukerorganisasjoner og to ansatterepresentanter. Årets møte ble avholdt i Stavern lørdag 2. juni.  

Resolusjon vedtatt på Redningsselskapets representantskapsmøte i Stavern 2. juni 2012

•Bruk redningsvest
•Vær edru
•Avpass farten

Det er de tre viktigste tiltak for et tryggere og sikrere båtliv som Redningsselskapet kommer til å fremheve i sitt holdningsskapende arbeid.

Redningsselskapets representantskap mener at myndighetene også snarest må følge opp konklusjonene i rapporten om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt fra ekspertgruppen til sjøfartsdirektøren som ble lagt frem i april.

Representantskapet i Redningsselskapet mener alle tiltakene som foreslås bør gjennomføres snarest, og er spesielt opptatt av at det ikke brukes for lang tid på å utrede de tiltakene som i følge statistikken har størst effekt.

Redningsselskapets representantskap krever også at det i tillegg til informasjonskampanjer legges til rette for økt fokus på sjøvettopplæring i skole og barnehage.