2012-06-13-e827d30a708c99a584b2e550cf0168705ed3c0f2 Kanonjolla

FØL DET – KJENN DET!

Om turen går innom Lyngør i sommer kan man få en dramatisk opplevelse fra slaget i Lyngør. 6. juli, samme tid, samme sted. 200 år etter.

200-årsmarkering I Lyngør
Mer enn 700 medvirkende deltar ved 200-årsmarkeringen av Lyngørslaget om kvelden 6. juli 2012 på Lyngør havn. 350 er lokale, i tillegg til mannskap ombord på Nordisk Seilas 27 fartøy.

Den engelske senkingen av det dansk-norske flaggskipet Najaden 6. juli 1812 var den mest dramatiske og spektakulære av hendelsene fra dansk-norsk side under Napoelonskrigene 1807-1814 som indirekte ledet til begivenhetene på Eidsvoll i 1814.

Det engelske slagskipet Dictator brukte 40 minutter på å senke Najaden, mens kanonbåter gjorde en heltemodig innsats på å forhindre tragedien. Innsatsstyrker fra Risør og Arendal forsøkte å komme til unnsetning, men ble opptatt av å bekjempe deler av den engelske flåtestyrken som blokkerte norske farvann.

En bok om slaget på Lyngør i 1812, skrevet av Knut Heidem, ble nylig overrakt dronning Sonja av Tvedestrands ordfører Jan Dukene under en høytidelighet i minnelunden på Askerøy ved Lyngør.

133 dansk-norske marinesoldater omkom i slaget, samt 44 engelske. Mange av disse er gravlagt i minnelunden på Lyngør. Det var kongelig deltagelse både ved markeringene i 1912, ved kong Haakon, og i 1962, ved kong Olav.

6. juli 2012. Slaget i Lyngør. Samme tid. Samme sted. 200 år etter.

27 fartøy fra Nordisk Seilas går i prosesjon fra Risør til Lyngør, og skaper stemningsfull kulisse rundt markeringen. 200 sangere i fra Tvedestrand, Risør og Vegårshei framfører Ketil Bjørnstads bestillingsverk. Kanonjolla har den gang som nå en viktig rolle.

FØL DET – KJENN DET
Det skal kjennes, da vil det huskes! Kontrasten mellom hverdagen - preget av daglige gjøremål, sommer og barn i skoleferie – til det å plutselig befinne seg midt i et krigsinferno belyses og oppleves! Barn fra skolene i området spiller barn i 1812, 180 sangere fremfører lydbildet (Komposisjon Ketil Bjørnstad) sammen med fortellingen om hva som skjedde, som vil høres – langt. Dansere forsterker den visuelle opplevelsen. Markeringen avsluttes med kraftfull kannonade.

Selve slaget varte i 40 minutter, det vil markeringen også gjøre.

”Markeringen blir en kraftfull opplevelse for de frammøtte, og vil bidra til bevissthet rundt, og forankring av den historiske begivenheten innenfor og utenfor regionen” (Leder av komiteen for jubileet, fylkesmann Øystein Djupedal).

Programmet deles opp i et offisielt, og et folkelig program.
Det vil foregå offisielle markeringer i minnelunden på Askerøya, og ved minnestøtta i Risør i samarbeid med Risør kommune.