2012-06-19-b0edc413d71e57781d3ef869074823f80476fae4 Arkivbilde: Båt på sjøen av Sparebank1

Junior har krasjet båten – hva nå?

Det er ganske vanlig at ungdom under 16 år kjører båter de ikke har lov til å føre, og uvitenheten om hvilke regler som gjelder er stor, mener skadeforebygger Fred Nilsen i SpareBank 1. Men hva slags konsekvenser blir det om reglene brytes – og hva med forsikringen?

16-års-regelen
I utgangspunktet er det ingen aldersgrense for å kjøre båt. Men for førere under 16 år sier loven at båten ikke kan være lengre enn 8 meter eller ha en større motor enn 10 hk. Båten skal heller ikke kunne oppnå høyere toppfart enn 10 knop.

Brytes den såkalte 16-årsregelen, risikerer både junior og eier bøtelegging eller straff, også om det ikke har skjedd noen ulykke.

Hvis uhellet er ute
Hvis uhellet er ute, er selvsagt første (og største) bekymring om noen blir skadet i sammenstøtet.   Men også om det kun er snakk om materielle skader, kan konsekvensene bli store.

Fred Nilsen opplyser følgende konsekvenser for båtforsikringen, hvis føreren har vært for ung:
• Sikkerhetsforskriftene for båtforsikringen slår fast at reglene fra offentlige myndigheter skal overholdes. Dette gjelder også minstealder for fører.
• Hvis kravene til minstealder brytes, kan forsikringen settes ned eller falle helt bort. Spesielt gjelder dette hvis junior har fått tillatelse av båteier til å låne båten.
• Har junior kollidert med en annen båt, har denne rett til å få dekket sine økonomiske tap, for eksempel vedkommendes egenandel, utgifter til leie av annen båt mens den skadede båten er til reparasjon osv.
• Har det vært personskade, kan også denne delen av erstatningen settes ned.

Sikkerhet til sjøs
- Det er viktig å følge både lovens og forsikringens krav til sikkerhet for å sikre liv og verdier. Vi anbefaler derfor at alle båteiere og – brukere til å gå gjennom disse reglene, avslutter skadeforebygger Fred Nilsen.