Kulleseidkanalen Gjestehamn på Bømlo!

En lun fin havn med over 40 gjesteplasser, som under Kanaldagene har kapasitet til hele 80 båter.

Båtsans har vært ute og oppdatert med bilder og informasjon rundt flere havner på Vestlandet. Sist ute er Kulleseidkanalen Gjestehamn. Gjestehavnen ligger midt i den vakre Kulleseidkanalen. Historien om kanalen går helt tilbake til 1853, les mer om historien på Kulleseidkanalen.no

Kulleseidkanalen er flittig brukt av båtturister, med sin lune havn. Finnås er stedsnavnet og Kulleseidkanalen deler øyen i to.

Kanalen ble bygd på 1800-tallet for å lette båtene sin ferd mellom østsiden og vestsiden av Bømlo. I dag er kanalen et turiststed, med kafé og dagligvareforretning i nærheten. Området rundt kanalen har benker og turstier.

Attraksjon for noen er Kulleseid Telegrafstasjon som ble opprettet i 1857 - det eldste telehuset i Norge og «juvelen» i Telenor sin verneplan for bygg og installasjoner. Huset ble satt i stand av Norsk Telemuseum og Riksantikvaren i 1997. Inne er det en liten utstilling som forteller om hvordan huset ble brukt fra 1857 til telefonen ble automatisert i 1974.

Se kart og mer info om havnen under Båtsans havner