2012-07-10-6291da2a86ddd94e05d0a4b56f0925ee009c53c8 Se video laget av Newswire for IF forsikring

Skremmes til å bruke redningsvest!

De mange båtulykkene i fjor sommer har ført til at flere vil bruke redningsvest, viser en undersøkelse fra If Skadeforsikring.

– 65 prosent av befolkningen sier at de alltid vil bruke vest når de er i båt i sommer. I en lignende undersøkelse i fjor, svarte bare 50 prosent ja på dette. Det er en gledelig endring, sier informasjonssjef Jon Berge i If Skadeforsikring.

(Video: Bruker du vesten riktig?)
 

 


Halvparten av de som sier at de oftere vil ha på seg flyteplagg i år, begrunner det med at de forstår bedre hvorfor det er farlig å droppe det, og at de husker sist sommers tragiske ulykker.
I fjor omkom 32 personer i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Flere av ulykkene fikk bred omtale i mediene. Årets båtsesong har også fått en trist start, med ulykken i helgen der fire polske statsborgere mistet livet. Ingen av dem skal ha brukt vest.

– De tragiske ulykkene i fjor sommer ser ut til å ha satt en støkk i nordmenn. Det er ille at liv må gå tapt før folk får opp øynene, men nå kan vi kanskje gå mot en sommer der vi ser flere som bruker redningsvest, sier Berge.

Glemmer fort
Hos sikkerhetsbutikken Trygg og Sikker merker de økt salg etter store ulykker.
– Det er tydelig at pressedekningen i forbindelse med ulykker påvirker salget, men det gjelder alt sikkerhetsutstyr, som røykvarslere og brannslukningsapparater, sier sikkerhetskonsulent Ketil Branting i Trygg og Sikker.

Branting påpeker samtidig at pressedekning kun gir forbigående oppmerksomhet, for det går stort sett bare et par uker etter en alvorlig ulykke til salget er normalt igjen.
De siste 50 årene har antall dødsulykker med fritidsbåt sunket betraktelig. Men fortsatt omkommer i snitt 33 personer hvert år. De aller fleste omkommer ved drukning. Derfor er manglende bruk av flyteplagg et klart faremoment.

– Det enkelttiltaket som i størst grad kan redusere dødsfall, er at flere har på seg vest, sier direktør Olav Akselsen i Sjøfartsdirektoratet.
Han har ledet en arbeidsgruppe som har sett på tiltak som kan bedre sikkerheten ved bruk av fritidsbåt. I rapporten med høringsfrist 13. juli, foreslås det blant annet mer synlig politi på sjøen og lavere promillegrense. Men det viktigste tiltaket vil være et påbud om å ha på seg flyteplagg, mener arbeidsgruppen.

– I dag er det en viss sosial kontroll når folk setter seg i bilen. Det bør bli sånn på sjøen også, at barn og ektefelle sier ifra hvis man ikke har på seg redningsvest. Målet er at det skal bli like naturlig å ta på seg vest når man går om bord i båt, som det er å ta på seg bilbelte i bilen, sier Akselsen.

Menn er verst
Statistikken viser at 90 prosent av de som omkommer i fritidsbåtulykker er menn, og flertallet er mellom 40 og 60 år. Tidligere undersøkelser har vist at det også er denne gruppen som er mest imot et påbud om bruk av flyteplagg.

– Det gledelige er at vår måling viser at det er flere menn enn kvinner som sier at de vil bruke redningsvest i år, sier Jon Berge i If.
Det kan tyde på at det er en holdningsendring på gang, mener Berge. Han får støtte av Olav Akselsen i Sjøfartsdirektoratet.

– Det er allerede påbudt å ha flyteplagg til alle passasjerer om bord. Et påbud om å bruke utstyret vil ikke være en stor ekstrabelastning. Med tanke på gevinsten det gir, vil det være verdt det, sier Akselsen.