2012-07-11-5b17cac83736b18757d943f98f8b1ff004417a07 Foto: Poseidon. Baatskolen Poseidon fra Stavanger er en av skolene som er med i samarbeidet med KNBF

Kongelig Norsk Båtforbund i nytt samarbeid Norske Båtskoler!

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for fritidsbåtbrukere og har nå innledet til samarbeid om maritime kurs.

Norske Båtskoler(NBS) er en paraplyorganisasjon for arrangører av maritime kurs over hele Norge.
KNBF har inngått en avtale med NBS om levering av maritime kurs til medlemmene over hele Norge.  KNBF Båtskole har til nå kun hatt kurstilbud for medlemmer i Osloregionen, men med denne avtalen i havn kan alle KNBF båtforeninger i hele landet arrangere kurs til Båtførerprøven, ICC, Fritidsskippersertifikat(D5L) og SRC(VHF) sertifikat.

En KNBF båtforening kan nå arrangere maritime kurs for medlemmene ved å bestille en instruktør fra det nærmeste NBS kursarrangør.  Instruktøren reiser til båtforeningen og avholder kurs, og eventuell eksamen.

Kursene fra NBS er tilrettelagt for intensiv undervisning, kursplaner er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og ofte gjennomført på en helg eller to, med unntak av D5L-kursene som er noe mer tidkrevende.  Disse kursene har mulighet for egenstudie på nett i tillegg til lærerstyrt undervisning.

Denne utvidelsen av KNBF Båtskole er et viktig skritt i KNBFs forebyggende arbeid for sikkerhet på sjøen.  Kompetanse gir trygghet, og trygghet gir større trivsel, sier generalsekretær Reidar Kjelsrud i KNBF.  Leder i Norske Båtskoler, Per Fr. Hjelkrem på sin side, er godt fornøyd med at KNBF har valgt Norske Båtskoler som leverandør av maritime kurs og håper at samarbeidet blir fruktbart for begge parter.

For mer informasjon; se KNBFs hjemmesider www.knbf.no , eller Norske Båtskoler www.norskebatskoler.no