2012-08-02-da2c2fb1e941d0a6053fd389a42fe7d5080374b4 Noen utenlandske gjester går ut i all slags vær uten å tenke på sikkerheten.

En av tre druknede er utenlandske statsborgere!

I de første syv månedene i år har 33 personer druknet. 12 av disse var utenlandske statsborgere, viser tall fra Norsk Folkehjelp

- I hele fjor druknet fem utenlandske statsborgere i Norge og allerede til nå i år er dette tallet mer enn doblet.  Stadig flere kommer til Norge for å oppleve norsk natur. I år har vannføringen i flere elver vært svært stor noe som kan ha overrasket.  Informasjonen rundt bruk av sikkerhetsutstyr er dessverre også for dårlig, sier Ivar Christiansen, rådgiver i Norsk Folkehjelp.

 - Til samme tid i fjor hadde 45 personer omkommet. Vi ser en gledelig nedgang i drukningstallene, og vi har fremdeles en null visjon når det gjelder drukningsulykker, sier Ivar Christiansen. 

- De fleste ulykker kan unngås. Jo mer vi lærer av badevett, sjøvett og bruk av sunt folkevett, jo større er sjansen for at vi kan glede oss over enda lavere drukningstall, sier Christiansen.

Han anbefaler bruk av flytevest i åpen fritidsbåt.

- Det er for sent å ta på seg vesten når ulykken er ute. Vær føre var!

Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk ligger på:www.folkehjelp.no/drukning

Statistikken gir blant annet fylkesoversikter og fordeling i aldersgrupper.