2012-08-20-6c5b87f27d8f93b97d63773d327caa75b0938966 En av dem som vil nyte godt av midlene er den museumsfaglige virksomheten ved Lindesnes fyrmuseum. Her bilde av Lindesnes fyr.

Tildeling av kystkulturmidler 2012!

Over statsbudsjettet for 2012 er det bevilget 9,250 millioner kroner til kystkulturtiltak fra Fiskeri- og kystdepartementet. Av disse er 6,25 millioner kroner øremerket til Kystverkets etatsmuseum, og en million er satt av til Norges fiskerihistorie.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen har nå besluttet at følgende prosjekter skal få kystkulturmidler for 2012:

Norsk fyrhistorisk forening er en frivillig organisasjon som arbeider for vern av fyrstasjoner og for at fyrstasjoner kan tilrettelegges for bruk av allmennheten. Foreningen har også påtatt seg å drive nettiden www.fyr.no. Norsk fyrhistorisk forening får 350 000 kroner i 2012.

Torstein Arisholm er en maritim kulturhistoriker som har startet et prosjekt for å kartlegge, dokumentere og fortolke maritime minnesmerker langs kysten fra Sør-Norge til og med Sør-Trøndelag.
Fiskeri- og kystdepartementet støtter dette prosjektet med 30 000 kroner i 2012.

Museum Nord/Norsk Fiskeværsmuseum har et prosjekt for å registrere fiskemeder rundt Moskenesøy og Flakstadøy. Det er viktig å få gjort slik registrering mens det fortsatt er fiskere i området som har denne tradisjonsrike kunnskapen.  Fiskeri- og kystdepartementet ser at det er positivt å ta vare på slik tradisjonskunnskap, og har besluttet å støtte prosjektet med 80 000 kroner i 2012.

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark er norsk partner i prosjektet ”Fishing cultural heritage network – Fishernet”, et prosjet som er delvis finansiert over EUs kulturprogram. Et mål for ”Fishernet”-prosjektet er at kystbefolkningen skal bli bedre kjent med egen kulturarv og slik få bedre forståelse for dagens endringsprosesser. Filmer laget i dette prosjektet vises som et sideprogram under Nordkapp filmfestival. FKD ga støtte til dette prosjektet i 2011. Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet å støtte prosjektet også i 2012, og støtten er på 50 000 kroner.

Værlandet Vel, i Askvoll kommune i Sogn og Fjordane, har tatt vare på rogavlen Makrelen, en 28 fots båt som ble brukt til følgebåt og til å lete etter sild i perioden fra 1920 til 1950. Etter en stund ble den gitt til Værlandet skole, som brukte den i undervisningen. Båten brukes nå dels for å vise fram fiskerihistorie og dels til å ta folk med på tur. Båten har nå rådeskader som det er nødvendig å utbedre hvis den fortsatt skal kunne brukes. Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet å gi støtte til Værlandet vel med 20 000 kroner til vedlikeholdsarbeidene.

Ishavsmuseet Aarvak i Brandal, Hareid kommune i Møre og Romsdal, har i 30 år samlet store mengder arkivmateriale om Sunnmørsk selfangst. De har også fått arkivene fra to store rederier på Sunnmøre – Martin Karlsen AS på Brandal og Riebers avdeling i Ålesund. Ishavsmuseet arbeider nå med å digitalisere store deler av arkivmaterialet sitt, og har søkt om støtte til dette arbeidet fra Fiskeri- og kystdepartementet.
Fiskeri- og kystdepartementet har bevilget 200 000 kroner til Ishavsmuseet Aarvak i 2012

Kultur og kulturminner er viktig for en nasjons historie. Kystkulturen må vi ta godt vare på, utvikle og formidle.