2012-08-28-c5ae4563074d7779d024d3f9db6efb07709eff00 Stor innsats og begeistring var Odd Sverre Aasbø med å gi årets trebåtfestival

Risør trebåtfestival må på festivalleder jakt igjen!

Odd Sverre Aasbø gir seg som festivalleder, etter ca. et år ved ”rors”.

Båtsans snakket med Aasbø under årets festival, som da ville evaluere om han skulle ta en runde til. I dag kom meldingen om at han gir seg. Dette vil jeg tro er en trist dag for festivalen og andre som har sett alt det fantastiske arbeidet, samt engasjementet Aasbø viste.

Pressemelding fra Risør trebåtfestival:
I år var det mange høydepunkter den første helgen i august. Kon-Tiki og Thor Heyerdal jr. samlet folk på en regnfull åpningsdag. «Den viktigste dagen i mitt liv», sa krigsseiler Kåre Årseth da krigsseilerne ble hyllet på lørdagen. Håndverksgaten var større og mere preget av ekte håndverks tradisjoner enn noensinne. Havnebildet var ett flott syn med de store seilskutene i indre havn. De små intime konsertene og de folkelige foredragene var også en stor suksess. Dette hadde ikke vært mulig uten den store innsatsen fra enkeltpersoner, bedrifter, lag og foreninger i Risør og fremfor alt båtene, ustillerne og byens befolkning. Vi takker hele byen for at vi får lov å bruke byen som kulisse for trebåtfestivalen, uttaler festivalens styre.

I disse dager arbeider festivalledelsen med å oppsummere årets festival. Kommentarene er som alltid: ”dette er den beste festivalen som har blitt gjennomført”. Festivalen har dermed befestet sin posisjon som det viktigste kystkulturarrangementet i Norge.

Festivalleder Odd Sverre Aasbø uttaler at det har vært en fantastisk opplevelse å få jobbe med Risør Trebåtfestival. ”Jeg er svært takknemlig for tilliten jeg har blitt vist av festivalstyret og av alle våre samarbeidspartnere i Risør og i båtmiljøene. Sammen med den flotte gjengen bak festivalen føler jeg vi skapte en eventyrlig festival i 2012, men etter en helhetsvurdering har jeg valgt å gå tilbake til min tideligere jobb fra 1. desember”.

Styret beklager dette, men har forståelse for at Odd Sverre velger å gå tilbake til sin stilling som han har permisjon fra. Styret vil takke Odd Sverre for hans store engasjement og innsats.

Festivalen vil nå bruke tiden sammen med sentrale samarbeidspartnere for å diskutere en fremtidig organisering og finansiering. Det er viktig å slippe nye krefter til, skape en forutsigbar økonomi og en stabil administrasjon.
--------


Les Båtsans reportasjer fra årets trebåtfestival:
Kontiki ankommer festivalen
Intervju med festivallederen
Åpen for klassiske seilfartøy