2012-08-30-008e9d4e04404b57a7a28acc8f46c60ef0d07e5e Forsidebilde på årets fyrliste er Makkaur Fyr, som ligger ytterst i Båtsfjorden i Båtsfjord kommune i Finnmark

Norsk Fyrliste – viktig informasjon til sjøfarende!

Fyrlisten er ment å være et supplement til kart og andre hjelpemiddel som en navigatør benytter seg av i forbindelse med seilasen.

Norsk fyrliste beskriver maritime fyrinnretninger på land og i sjøen som gir lyssignaler. Oppmåling av grensene mellom hver sektor blir målt med DGPS. På sjøkart med en eldre oppmåling kan peilingene på sektorgrensene samt angitte posisjoner, avvike noe mellom fyrliste og sjøkart. Det er da viktig å forholde seg til kartets data når en «seiler» i kartet.

Fyrlisten gir en generell informasjon som er ment å være et hjelpemiddel for navigatøren. Informasjonen skal således ikke brukes som hovedgrunnlag for seilasen. I tillegg gir fyrlisten informasjon om andre hjelpemidler for navigasjon, herunder merkesystemet i Norge og elektroniske navigasjonssystemer.

For mer utførlig beskrivelse av disse hjelpemidlene og detaljer om deres bruksmåte, må seilingsbeskrivelser og andre aktuelle publikasjoner benyttes.
Ved utgivelsen av «Norsk Fyrliste 2012» kanselleres tidligere utgave av denne. Endringer til og med 01. apr. 2012 og EFS. nr. 24 / 2011, er tatt med. Informasjon om lykter og lanterner finnes også på www.kystverket.no under Navigasjon, fyr og merking.

Internettversjonen er kun et supplement til Norsk Fyrliste. I tiden mellom hver ny utgave vil korreksjoner til denne publikasjon bli gitt i de 14-daglige «Etterretninger for sjøfarende» (EFS) utgitt av Statens kartverk, Sjøkartverket.

Slik kan du skaffe deg et eksemplar
Norsk Fyrliste utgis i oppdatert trykt utgave annet hvert år. 2012-utgaven har engelsk forord, ordliste og alfabetisk register.
Den kan kjøpes/bestilles hos alle bokhandlere, eller direkte fra Fagbokforlaget på tlf.: 55 38 88 38, fax: 55 38 88 39, eller e-post ordre@fagbokforlaget.no.