2012-09-11-f7bbd07fcb10a6dc0bf827e207150db822a009ac Arkivbilde, Wee Marine

Eiendomsskatt på flytebrygger, saken avvist i Høyesterett!

KNBF har sammen med Norges Seilforbund vært partshjelper i rettssaken.

Fem marinaeiere i Skjebergkilen i Østfold anla sak mot Sarpsborg kommune på om det kan utskrives eiendomsskatt på flytebrygger, melder KNBF i pressemelding.

I desember i fjor tapte vi i lagmannsretten. I dag har vi fått foreløpig beskjed om at saken er tapt i Høyesterett også.

Vår advokat, Solveig I. Lindemark sier i en kommentar;
Vi har nettopp mottatt en faks fra Høyesterett der dommen går ut på at anken forkastes. Det vil si at Sarpsborg kommune fikk fullt medhold.
Begrunnelsen er ikke sendt over ennå, så det er ikke mulig å si noe om hva rettens premisser er.
Dette var synd, ikke minst med tanke på alle dette vil ramme.
Under hovedforhandlingen fikk retten presentert alle argumenter, fra begge sider, på en slik måte at min oppsummering kort var at det nå var opp til dommerne, ikke noe det enkelte part kunne gjort eller sagt ville endret resultatet.
Jeg er likevel skuffet, og jeg er spent på å se begrunnelsen mht hvordan regelen fremover skal forstås, både når det gjelder avgrensing av objekt for eiendomsskatt og verdsettelse.
 
Når saken er ferdig i Høyesterett er dette mer et politisk spørsmål for endring og presisering av eiendomsskatteloven.

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for alle kategorier fritidsbåtbrukere.