2012-09-27-5f68c3803b87c3323331f43bc714214387a28b14 Arkivfoto Båtsans. Pass på at båten ikke er forsikret hos Lemma

Sjekk hvor du har din Båtforsikring!

Fra selskapets agent i Norge, Quality Insurance AS, er det opplyst at Lemma ikke lenger gjør opp for oppståtte skader.

Pressemelding: Lemma Europe Insurance Company Ltd (Lemma) er et forsikringsselskap under tilsyn av The Financial Services Commission of Gibraltar, FSC (Finanstilsynet på Gibraltar).

Dersom du som kunde har tegnet forsikring i Lemma gjennom forsikringsagentforetaket Quality Insurance AS, andre agentforetak eller direkte med Lemma, bør du vurdere din forsikringsdekning og om du kan være best tjent med å tegne ny forsikring i et annet selskap for å sikre forsikringsdekning.

Lemma er ikke medlem i Garantiordningen for skadeforsikring da tegningene er gjort på basis av grensekryssende forsikringsvirksomhet. Garantiordningen for skadeforsikring dekker således ikke eventuelle oppståtte krav.

Lemma har drevet grensekryssende forsikringsvirksomhet fra Gibraltar inn til Norge, og Finanstilsynet har ikke annen informasjon om selskapet enn det som fremkommer i denne nyhetsvarslingen. Quality Insurance AS har informert Finanstilsynet om at de vil legge ut veiledning til sine kunder på selskapets nettside.