2012-10-03-0d606253b9270dff7fafdbce95c12f7e430aa774 Arkivfoto Båtsans: Reglene virker lite konsekvente ettersom bruk av vannscootere er forbudt i områder hvor bruk av fritidsbåter med motor er tilatt

Ny Norsk regel om bruk av vannscooter er i strid med EØS-avtalen!

Det norske forbudet mot bruk av vannscootere, med svært begrensede unntaksmuligheter, er i strid med EØS-avtalens regler om fri bevegelighet av varer.

Et formelt åpningsbrev er det første steget i en traktatbruddprosedyre. Norge er nå gitt en frist på to måneder til å svare på innholdet i brevet. Hvis ikke saken løse etter dette vil ESA vurdere å vedta en grunngitt uttalelse, som er det siste steget før saken eventuelt bringes inn for EFTA-domstolen, meldes i pressemelding fra ESA idag.

ESA har flere innvendinger mot de nåværende norske reglene, som trådte i kraft gjennom en forskrift vedtatt 22. juni i år, les innvendingene fra ESA her.