2012-10-08-65b36a5a8daa6e782e37ca5e1f3109554c25bc88 Arkivfoto Redningsselskapet: President Lars Hellandsjø er skuffet over at regjeringen ikke prioriterer sjøredning og sjøsikkerhetsarbeid i forslaget til statsbudsjett

Redningsselskapet er skuffet over regjeringen!

Redningsselskapet gis ingen økning i statstilskuddet i forslaget for statsbudsjett for 2013 som legges frem i dag.

Dette er vi skuffet over. Vi søkte om 76 mill i statstilskudd og er skuffet over at Regjeringen ikke har prioritert beredskap,sjøredning og sjøsikkerhetsarbeid, sier presidenten i Redningsselskapet i dagens pressemelding.

Redningsselskapet gis ingen økning i statstilskuddet i forslaget for statsbudsjett for 2013 som legges frem i dag. -- Dette er vi skuffet over. Vi søkte om 76 mill i statstilskudd og er skuffet over at Regjeringen ikke har prioritert sjøredning og sjøsikkerhetsarbeid, sier presidenten i organisasjonens styre.

Håpet nå er at Stortinget, slik som i fjor, bevilger mer enn regjeringens forslag og slik følger opp Stortingets prioriteringer. Først da får vi den forutsigbarheten vi som beredskapsorganisasjon er avhengig av, sier president Lars Hellandsjø.

Redningsselskapets utgifter i 2011 var 435 millioner kroner. Statstilskuddet for 2012 er 54,4 millioner. I regjeringens forslag er det satt av 56,2 millioner kroner til Redningsselskapet neste år, noe som ikke er mer enn en kompensasjon for lønns- og prisvekst.

70 prosent av alle utkallingene fra Hovedredningssentralene ved ulykker på sjøen går til Redningsselskapets redningsskøyter. Hovedredningssentralene er tydelige på at de ønsker flere redningsskøyter enn dagens 42.

- Vi vil derfor så langt som mulig forsøke å skjerme redningsskøytedriften fra kutt, men manglende inntektsøkning vil måtte føre til kutt i administrasjon og ulykkesforebyggende arbeid, sier Hellandsjø.

Han frykter også at manglende inntektsøkning vil forhindre en planlagt økning av beredskapen.

Redningsselskapet driver i dag 25 fast bemannede redningsskøyter og 17 frivillig drevne sjøredningskorps. For å dekke etterspørselen og huller i beredskapen er det planlagt å opprette ytterligere seks sjøredningskorps de neste tre årene, men uten økte inntekter tør organisasjonen ikke starte for mange nye aktiviteter.