2012-10-10-1f39711341e24f34e95ea4ff091c73b1a3e110c0 ”Moment bom” sørger for at stormen ikke ødlegger utriggerne dine

Klargjør utriggerne til vinteren med Wee marine!

Wee marine har utviklet en smart patent for løfting av utriggere. ”Moment bom” hjelper til å unngå defekte flytere og utriggere i vinter.

Lengden er på 4m og kan brukes til å løfte utriggerne. Når de er løftet opp, henger de fast i en vaier. Kan brukes på flere utriggere, se bilder fra Wee marine.

Eller se video fra Wee marine her: