2012-10-12-50a463631574f3a67bc79c2aab56144aedb3a493 FOTO: Fredrik Myhre / Hjelp Havets Haier. Her ser man litt av det som skal ryddes vekk i havnebassenget

Arrangerer dugnad - under vann!

HAUGESUND: - Havnebassenget i Smedasundet er blitt en dumpingplass for fritidsbåteiere og festivaldeltakere. Bunnen er med tiden fylt opp av skrot og avfall, sier tre lokale ildsjeler som tar tak i problemet.

De er klare for å arrangere dugnad under vann.
- Det blir en operasjon der både frivillige dykkere og lokale bedrifter er med på å rydde opp, sier Åge Wee til Haugesund avis.

De som har tatt initiativet er dykkerleder hos Alf Lea & Co, Willy Smedsvig, dykkerentusiast Annett Simonsen og daglig leder i Wee Marine AS, Åge Wee

- Det blir årlig dumpet store menger søppel og avfall. Alt fra ølbokser, plastposer, stoler, bord, dekk til sykler og handlevogner. Det meste kommer fra fritidsbåtbrukere i havnen, men mye lempes også under Sildajazzen, sier de.

Smedsvig mener det er viktig å rydde opp.
Det er en uting at det ligger søppel på bunnen, og dette er noe vi dykkere kommer stadig oftere over. Vi vet det ligger mye avfall i Smedasundet, men akkurat hva folk har dumpet i sundet, blir interessant å se, sier han.

Dugnaden blir i november

Dugnaden gjennomføres lørdag 3. november. Til nå har 20 dykkere meldt seg på aksjonen og de håper på at flere kommer.

Hovedbase blir utenfor Hotel Maritim.  Her stiller de med et firma som har med containere som skal transporter bort søppelet i. De vil også hjelp til med å heise opp større gjenstander fra sundet med kran også Haugesund kommune vil bidra i aksjonen.

På storskjerm
Inne i «Café René» blir det vist direktebilder fra dykkingen underveis. Dermed vil alle som møter opp kunne se på direkten hva dykkerne finner på bunnen av Smedasundet.

Åge Wee håper dugnaden kan være med på å endre holdningene til folk.
Å få ryddet opp i Smedasundet er viktig, men dette skal ikke bare være en dugnad. Vi ønsker å skape en holdningsendring, og gjøre folk klar over hva som faktisk dumpes i havnebasseng i hele Norge. Selv om avfallet ikke er synlig fra land, er det like fullt et stort miljøproblem, sier han.
 
De har opprettet en egen facebook side for eventet som kan besøkes her