2012-10-12-760d00481dd1c6be4589bd0d5caf711aa23b5765 Bildene viser President Kai Schøne i KNBF og President Peter Larsen i Seilforbundet som undertegner avtalen.

Norsk Båtråd samarbeidet fortsetter!

Kongelig Norsk Båtforbund(KNBF)og Norges Seilforbund(NSF)har fornyet samarbeidsavtalen om Norsk Båtråd.

NSF driver primært med idrett, mens KNBF er en paraplyorganisasjon for båtforeninger og direkte tilsluttede medlemmer. Organisasjonene har lenge hatt et samarbeid om Norsk Båtråd (NBR).

Formålet med NBR er å kunne øke tyngden bak en henvendelse i en aktuell båtpolitisk sak, enten det er til politikere eller beslutningstagere i lokale plan og reguleringssaker. Ideen til NBR ble unnfanget da man, til tross for ulike formål og organiseringer, så at NSF og KNBF har felles interesser i mange saker.

Samarbeidsavtalen om drift og organisering av Norsk Båtråd ble fornyet den 10.10.12.
President Peter Larsen fra NSF, President Kai Schøne fra KNBF, Generalsekretær Espen Guttormsen fra NSF og Generalsekretær Reidar Kjelsrud fra KNBF underskrev den nye avtalen som bekrefter at de to organisasjonene vil jobbe tett fremover.

Forbundene vil med basis i avtalen fortsette å utvide samarbeidet om NBR, blant annet om holdningsskapende tiltak for bedre sikkerhet på sjøen og forbedrede rammevilkår for båtliv, samt aktuelle saker som krever innsats fra alle organiserte båtfolk i Norge.

De gangene Norsk Båtråd aktiviseres og uttaler seg, har vi ca 60.000 medlemmer bak oss, og det betyr en dobling i forhold til hvis forbundene står alene.

Norsk Båtråd er medlem av Nordisk Båtråd (som bare tillater ett medlem fra hvert land). Denne vrien for å kunne ta med nesten alle norske, organiserte båtfolks stemmer inn i et Nordisk samarbeid ansees som svært verdifull.

Norsk Båtråd aktiviseres sak for sak.  Den siste saken hvor NBR har vært aktiv, er i saken om eiendomsskatt på flytebrygger.