2012-10-25-5bb489ad072bfd0e8694c704ff41af0f7e6a3f43 Kjetil Bjøringsøy blir dessverre overflødig hos Båtens Beste som et resultat av flyttingen

Askeladden flytter fra Prinsesse(n)gården!

Det er nå bestemt at Båtens Beste og Askeladden samler sine aktiviteter på Os, for å effektivisere driften.

Båtsans har snakket med markedssjef Leif Bergaas, som bekrefter at de samler alle sine aktiviteter i Bergen, til Hagavik på Os. Å velge Os var helt naturlig, der eier vi, men i Dolviken leide vi. I tillegg har vi verksted, vinterlagring, samt utstilling på Os.

Båtens Beste er forhandler og et datterselskap av Askeladden. Inntil nå har de hatt to utsalgsplasser i Bergen, men reduser det nå til et igjen.

Det er ikke noe drama bak flyttingen, men vi må se på hva vi sitter igjen med. Det er helt klart at markedet ikke kommer til å bli noe særlig bedre neste år, men vi forventer heller ikke mer nedgang. Vi selger godt med Pilothousebåter og holder i disse dager på med oppfølging av våre forhandlere. Vi ser en trend blant forhandlerne, at noen ønsker å satse mer på verkstedsbiten og vinterlagring, men andre vil satse mer på salg. Her må vi tilpasse oss, og noen vil få større områder som et resultat.

Vi regner med at bunnen er nådd og de siste bransjetallene viser en nedgang på 4,8 %. Det er ikke så ille som man kunne forventet. Våre naboland er mye hardere rammet, og Sveriges siste bransjetall hadde en nedgang på 25%, som er langt mer alvorlig.
 
Med samme salg for 2013 som vi har hatt i 2012, vil vi kunne få et overskudd neste år, som resultat av grepet vi nå har valgt å ta, sier Bergaas til Båtsans.