2012-11-02-a3020933578efac68c7da6dab763dd372580ee5d Fotokilde Pantaenius: Seilbåten Contrast 36, veltet under den første etterårsstormen i 2011. Skulle vært bedre underlag eller bedre avstøttet.

Har du sikret båten din godt nok?

Tiden er inne for vinterlagring og mange har allerede fått båten sin på land. Pantaenius gir oss noen gode tips slik at det ikke går, som med denne uheldige båteier.

Forsikringsselskapet Pantaenius deler her en historie fra fjorårets vinter i Danmark.

Den 27. november var det storm fra vest/nordvest i Danmark. På grunn av den kraftige vestavinden, var vinterplassen ved Skive i ca. 12 timer oversvømt med vann fra Limfjorden. Dette skjer nesten hvert år. Underlaget ble bløtt og vinden presset på båten. Den høye vinterpresenning gjorde at stativets 2 tverrdragere ble presset ned på den ene siden, så båten sto skakt og veltet over en lyktestolpe. Lyktestolpen stoppet båten, så den ikke veltet over i nabobåten.

Metallrammen til vinterpresenningen, som hadde medvirket til at båten veltet, fikk den største delen av trykket mot lyktestolpen. Rammens ene side var bøyd, men på båten kunne man umiddelbart bare se en mindre gelcoatskade. (Båten var ikke forsikret gjennom Pantaenius, men eieren har gitt sin aksept til at Pantaenius bruker bildene av den). Båten hadde i flere år stått i et tradisjonelt vinterstativ, men eieren hadde i 2011 anskaffet et nytt mobilt båtstativ. Med et mobilt båtstativ kan båten flyttes med en løftevogn, mens den står i stativet.

Vinterplassen hadde i mange år vært brukt til opplag av båter med alminnelige stativer, men i de siste årene har det også kommet en del båter, som stod i de mobile båtstativene. Plassen har i de siste år blitt skrapt og jevnet med stabilgrus – herunder et tynt lag stabilgrus på det stedet Contrasten stod på.

Vurdering av stativet
På mange vinterplasser brukes det både de tradisjonelle stativer og de mobile stativer. Noen klubber og havner har i stor stil gått over til å anvende de mobile stativene, hvor man må stille større krav til underlaget.

Pantaenius har derfor bedt Lars Pedersen fra LP Yacht, som er en av de større leverandører av både tradisjonelle og mobile stativer i Danmark og Norge, om en vurdering. Lars Pedersen har sett på bildene av båten i det veltede stativet. Han opplyser at det ikke er et stativ, som han produserer. Muligvis er det et lokalt produsert stativ. Han understreker dog, at selv om det hadde vært et stativ fra en av de 3 større danske produsentene, LP Yacht, Øsby Smeden eller Wester-Marine, ville båten sannsynligvis veltet uansett. Han vurderer ut fra bildene at stativet ser ut til å være hensiktsmessig dimensjonert til båtens størrelse. Derimot er underlaget etter hans vurdering for dårlig. På den måten stativet er brukt på, stilles et klart større krav til underlaget for mobile stativer.

Forskjellen på stativer
Lars Pedersen opplyser at et tradisjonelt båtstativ er ca. 2,5 til 3 m bredt, mens de mobile stativer normalt er maks. 2m. Endvidere er rammens langsgående profil, helt ute ved stativets maksimale bredde på tradisjonelle stativer. De langsgående profiler, ved de mobile stativene, er plassert i ca. 80 cms bredde. Etter hans vurdering skal et mobilt stativ ikke sette seg eller synke mere en 5-8 cm før det er kritisk. Et mobilt stativ kan sikres ved f. eks. å legge noen 25x125 mm trestokker eller lignende under stativets tverrdragere, for å øke arealet som stativet støtter seg på, hvis man ikke stoler på underlaget. Denne løsning anbefaler han ofte til havner og klubber, som han leverer til. 

Slik sikrer du deg, at båten står forsvarlig
• Spør leverandøren eller fabrikanten av stativet om hvilket stativ og størrelse han anbefaler til din båt, og hvilket underlag den skal stå på.
• Hvis båten skal stå med masten på blir det en ekstra belastning. Da bør du sikre deg at stativet er dimensjonert til det. Spør fabrikanten eller leverandøren.
• Avmonter rulleseil. Et rulleseil som blåser ut, kan skade nabobåten, eller bli en stor belastning, slik at båten velter.
• Velger man et mobilt stativ, bør man være ekstra oppmerksom på underlaget. Spør fabrikanten eller leverandøren til råds. Ofte anbefaler de at man sikrer stativets understøtninger, med bruk av noen solide plater for å få fordelt trykket.