2012-11-06-8d057987a1aa7d68fef1c320a14713620fd5b24c Kanskje blir det 0,2 i promillegrense både i bil og i båt i hele Norden..

Nordisk råd går inn for 0,2 i promillegrense!

1. november vedtok Nordisk råd et forslag til felles nordisk alkohol og tobakkspolitikk. I forslaget skal promillegrensen på sjøen i alle de nordiske land, endres til 0,2.

Velferdsutvalget vil innføre en promillegrense på 0,2 på alle motordrevne kjøretøyer og båter. I dag er det kun Sverige, som har en grense på 0,2 på bil og båt. I Norge har vi 0,2 på bil, men 0,8 på båt. Danmark, Finland og Island har en grense på bil på 0,5.

Promillegrense på fritidsbåt skapte stor debatt.  Anne Louhelainen fra Sannfinländarna i Finland, som selv er medlem av Velferdsutvalget, fremsatte et motforslag, hvor hun foreslo at man skulle fastholde de eksisterende promillegrenser.

Promillekjøring og båt er uhyre kontroversielle spørsmål, og derfor er det mer realistisk at det enkelte land selv setter sin grense, sa hun. Tilslutt ble det derimot vedtatt at alle landene skulle gå inn for 0,2.

Promillegrensen gjelder ikke når båten ligger fortøyd i havn eller på sikker ankerplass.

Forslaget til Nordisk råd skal først godkjennes av de respektive lands regjering, før en nedsettelse av promillegrensen i Norden kan tre i kraft.

Nordisk råd
Nordisk råd ble dannet i 1952. Rådet har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland.
Nordisk råd er det offisielle nordiske samarbeidets parlamentariske organ.