2012-11-15-0a1a834a274d20817b569932a23b1cd80eba4bc3 Kilde: BoatUS. Skadene er enorme etter orkanen Sandy

Orkanen Sandy skadet mer enn 65 000 fritidsbåter!

Usa's største båtforening Boat Owner’s Association of The United States (BoatUS), anslår at over 65 000 fritidsbåter ble skadet eller gikk tapt som følge av orkanen Sandy.

BoatUS anslår en prislapp på rundt $650 millioner, som er det største tapet siden foreningen begynte med registrering av skader i 1966. 

BoatUS sitt katastrofeteam var ute på bakken i New York og New Jersey og filmet følgende skader på marinaer og båter i dagene etter Sandy:
 
   

BoatUS sin talsmann Scott Croft sier: "Vi har aldri sett noe lignende. Omfanget av skader på båtene er enorme. Dette gjelder store områder, helt fra Atlantic Seaboard og så langt inn i landet som til Great Lakes. De fleste av skadene er dog i New Jersey, New York og Connecticut. 

Kombinasjonen av båter som var lagret på land og ved havn, forårsaket hundrevis, om ikke tusenvis, av båter å flyte bort til nabolag, parker og myrer. Katastrofeteamet forteller at det maritimemiljøet er samlet for å få oversikt over skadene, samt påbegynne gjenopprettingsprosessen i havner osv. ”Hvis det er en historie å fortelle, så handler det om hvordan båtbransjen kom sammen umiddelbart etter stormen, for å hjelpe hverandre og få båtene tilbake," sier BoatUS katastrofe gruppemedlem Jack Hornor.

Alle skadene vil uten tvil ha en innvirkning på 2013 båtsesongen.