2012-11-21-def7d4b1164beadec04073b65ba5ba91be46da8c Viksund er lagt på "is" for vinteren...

Viksund til skifteretten!

I dag begjærer Viksund seg selv konkurs. Askøy selskapet ser ingen annen mulighet, men West Yards er allerede etablert.

Martin Viksund, fra Viksund Boats og Christian Iversen fra Selby Boats en noen av personene som står bak det nye firmaet. Båtsans har snakket med Martin Viksund i dag, som naturligvis ikke har en lett dag på jobben. Det viktigste for han er å ”spille” med åpne kort. Dermed var det info til alle involverte, som fikk høyest prioritet idag. Han håper å kunne innestå for garantier og reklamasjoner for alle kunder som har kjøpt båt av ham de siste 5 årene, så sant han kommer i posisjon til det. Han håper naturligvis å være med i runden av oppkjøpere med det nye firmaet.

  Martin Viksund har ingen lett vei å gå, og det er nok mange av deres underleverandører som i dag er både frustrert, skuffet og sinte. Noe Martin er smertelig klar over, men pr i dag har de levert alle båtene de hadde i produksjonen, forteller Maritn. Siste båten de leverte var bygg nr 2 av nyheten 395. Den ble levert tidligere i november til kunden Ole Martin Grimsgaard, som også er med i det nyetablerte selskapet.

Veien videre er det ingen som vet i dag. Først skal boet gjøres opp, før en eventuell oppkjøper kan komme inn i bildet. Trist er det også med ordrereserven for 2013 som var arbeidet inn. Martin har et lite håp om å kunne arbeide med det han brenner for og er oppvokst med. Men først går han tunge dager i møte med bobestyrer og alle kreditorene som banker på døren.