2012-12-09-f0af55d4f3bdd489dee16c53caed6455c9e9b7e3 Flytter Roar Strømsnes inn? En del av avtalen med bobestyrer skal være å overta Viksund Boats, de ansatte og leieavtalen på bygget.

En overraskende vending!

Det nyetablerte selskapet West Yards AS var klar til ny oppstart av Viksund produksjonen allerede mandag, men slik skulle det ikke gå.

Roar Strømsnes, som produserer Skorgenes båter, la inn et bud til bobestyrer på fredag kl. 13:00 med frist til kl. 15:00. Etter alt å dømme blir dette det gjeldende budet for hvem som overtar konkursboet til Viksund Boats.
 

Mer info vil komme etter hvert.