2012-12-26-9ff76d8e2a784b610fb942735f6bd47ed840dce9 Hinrich Stahl, Maryland GmbH, Erik van der Noordaa, CEO GL Group og Henrik O. Madsen, CEO DNV

Norske Veritas (DNV) og Tyske GL fusjonerer!

Det Norske Veritas (DNV) og GL har inngått en avtale om å fusjonere de to selskapene. Det nye selskapet blir et av verdens tre største sertifiseringsorganer.

Dermed skapes et av verdens ledende klasseselskap for skip og leverandør av rådgivningstjenester innen olje og gass, fornybar energi og el-forsyning.

“Fusjonen bygger på et godt strategisk rasjonale, og er et svar på utfordringene ved økt globalisering, rask teknologisk utvikling og behovet for en bærekraftig utvikling. Kundene vil dra fordeler av et bredere tjenestetilbud, sterke kompetansemiljøer og et omfattende internasjonalt kontornett,” sier DNVs konsernsjef Henrik O. Madsen, som vil bli konsernsjef i det nye selskapet. “Fusjonen med DNV støtter vårt langsiktige mål om å bli anerkjent som en ledende global leverandør av tekniske rådgivningstjenester”, sier GLs konsernsjef Erik van der Noordaa.

DNV GL vil ha 17.000 ansatte, kontorer i mer enn 100 land, og en samlet omsetning på omkring 18 milliarder kroner. Gjennom fusjonen skapes et globalt ledende selskap innenfor kvalitet, sikkerhet og miljø, med uavhengig tjenester bygget på teknologisk spisskompetanse og en krafting satsing på forskning og utvikling. DNV GL vil være godt posisjonert for å møte den økende internasjonale konkurransen.

“En fusjon med GL gir oss tilgang til meget spennende maritim kompetanse, spesielt innenfor container-segmentet,” sier Henrik O. Madsen. “Ved å trekke på den samlede maritime erfaring og tradisjon fra både Tyskland og Norge, skaper vi et meget slagkraftig maritimt miljø som gjør DNV GL til en globalt ledende virksomhet. Samtidig sikrer dette tilførsel av ny maritim kompetanse til det norske clusteret.”

Les mer om fusjonen hos DNV.no