2013-01-11-bf8c4c2ae0ecbce950b158963a4c9c2b78310541 Kilde: Kartverket har også et samarbeid med Den Norske Turistforening (DNT),

Bli med på kartdugnad!

Ergrer du deg over feil eller mangler i kartet der du bor? Nå inviterer Kartverket alle til å komme med innspill hvis de oppdager at kartet ikke stemmer med terrenget.

På kartverkets sider er dette en start på en stor nasjonal dugnad i 2013. Foreløpig gjelder feilmeldingstjenesten kartserien Norge 1:50 000, men planen er etter hvert å utvide den også til å gjelde sjøkart og kart i andre målestokker.

Oppdatering av kartet
Nå har Kartverket lansert nettjenesten www.rettikartet.no, hvor du selv kan melde ifra hvis du finner feil eller mangler i kartet. Målet med den nye tjenesten er å gjøre kontakten med publikum enklere og kartene enda bedre.

Ferske kart
Kart er ferskvare og terrenget i stadig endring. Det er viktig at kartgrunnlaget til enhver tid er oppdatert og korrekt, både med tanke på turgåere og profesjonelle kartbrukere som blålysetatene og redningsmannskaper.

I tjenesten kan man enkelt tegne inn forslag til rettelser i kartet. Disse meldingene blir så gjennomgått av fagfolk ved Kartverket, og dersom feilen er reell, vil den bli retta opp og alle databaser oppdatert. Rettelsene vil i snitt være gjort innen ei uke.

Kilde: Statens kartverk Les mer her