2013-01-12-b16e69bfa08f32deac9ab929ecf82a181678f561 Båtens Beste har flyttet all drift til Askvik på Os, her fra lokalene deres i Dolviken

Båtens Beste AS har fusjonert med Askeladden!

Askeladden Boats AS og Båtens Beste AS ruster seg for fremtiden. Vi fusjonerer til ett selskap med fokus på effektiv og rasjonell drift, melder de på sin hjemmeside..

 Båtens Beste AS, som har sitt hovedanlegg på Askvik i Os, driver salg av Askeladden båter, motorer, samt utfører alle typer service og plastreparasjoner. I tillegg er selskapet en betydelig underleverandør av tjenester til Askeladden Boats, det være seg produksjon av innredning, motor/utstyrsinstallasjoner samt testing og utprøving av prototyper.

I et stadig tøffere båtmarked har en funnet det riktig og rasjonelt å fusjonere de 2 selskapene til ett selskap og samle begge organisasjonene i det nye Askeladden Centeret på Askvik kai. Samtidig flytter Båtens Beste Dolviken avdeling til Askvik hvor en nå vil finne den største og mest komplette utstilling av Askeladden båter - i tillegg til at all produktkompetanse er samlet her.

Totalt sett styrkes selskapet ved at en vil oppnå en betydelig bedre utnyttelse av felles ressurser. Båtproduksjonen vil for øvrig fortsette under Askeladden Boats AS mens forbrukerrettet salg og service tjenester som motorverksted, plastverksted og vinterlagring vil ligge under Båtens Beste som avdelingsnavn.

Den juridiske enheten den samlede virksomheten drives under er Askeladden Boats AS med Organisasjonsnr. 993 937 827MVA. Båtens Beste drives som avdeling under denne juridiske enheten.

Askeladden Boats AS Organisasjonsnr. 993 937 827MVA har overtatt alle juridiske og kommersielle forpliktelser som tilhørte Båtens Beste AS.

Et vanskelig båtmarked til tross så har Askeladden stor suksess med sine nyutviklete båtkonsepter P66 og P80. Dette er praktiske allværsbåter for mennesker som liker å ferdes på sjøen året rundt. Til våren lanseres ytterligere båter i denne kategorien. Noen av disse er vist på høstens båtmesser og har resultert i et betydelig antall forhåndsordrer.

Med et båtprogram tilpasset dagens marked og en kompetent salg- og serviceorganisasjon i ryggen føler Askeladden Boats AS seg godt rustet til å møte morgendagens utfordringer.