2013-01-17-240c7a1364dce233e9e7a2783dedca5269d7123f Arkivbilde Båtsans: Einar Angeltveit og Tomas Angeltveit arbeider for å bekjempe dieseldyr

En godt skjult og stor HMS-risiko!

Godt skjult i tanker og kar lever de, disse risikobakteriene som kan forårsake både miljøkatastrofer og ulykker med tap av menneskeliv.

Få vet om dem og enda færre tenker på dem, men man burde i aller høyeste grad ta de forhåndsregler som trengs. Utfallet hvis ikke kan være fatalt.

Einar Angeltveit i selskapet Maritim Consultants på Ågotnes utenfor Bergen roper nå et varsko til de HMS-ansvarlige i både offshore-relatert sektor og andre. Angeltveit er en av Norges mest kunnskapsrike i Norge innen dieseldyrproblematikken, og selskapet hans driver utstrakt konsulentvirksomhet opp mot blant annet offshore-, transport og lystbåtbransjen.

Slam og motorstopp
Såkalte dieseldyr er mikroorganismer som lever i dieseltanker, forteller han. Ved gunstige forhold kan mange bakterier formere seg svært raskt, noe som i neste omgang betyr at de vil kunne etterlate seg store mengder avfallsstoffer. Disse avfallsstoffene vil igjen danne slam. Slammet kan også komme inn i drivstoffledninger, -filtre, -pumper og dyser ved at det suges opp av drivstoffpumpen. Dette igjen kan gjøre at slammet tetter gjennomstrømningen som i neste omgang kan gi motorstopp, forklarer Angeltveit. Dieseldyrene utvikler også en syre som skader dyser og pumper.

Forebygging og kontroll
Norske og internasjonale lover, forskrifter og standarder setter krav til at bedrifter skal ha fokus på helse, miljø og sikkerhet. I lys av dette har nok de aller fleste av oss et eller annet forhold til begrepet risikovurdering, enten det gjelder risikovurdering av en jobb vi skal gjøre i firmaet vi er ansatt, eller når vi for eksempel skal ta oss en lengre båttur i forbindelse med ferieavvikling. Vi ønsker å føle oss trygge, og vi bruker gjerne litt tid og ressurser på det.

Alt for få har et bevisst forhold til de problemene dieseldyr kan skape, sier Einar Angeltveit. Vår erfaring er at det å forebygge mot og å kontrollere for dieseldyr er mer eller mindre fraværende i miljøer der man skulle tro det var en selvfølge. Hvor mange dieseldrevne livbåter fins det på norske og utenlandske fartøy? Mangfoldige! Og hvor mange av disse kontrolleres jevnlig for dieseldyr? Få, hvis noen, sier Angeltveit og fortsetter; tenk deg at det utenkelige skjer, at det begynner å brenne på en oljeplattform og at mannskapet må gå i livbåtene for å evakuere. Hva da dersom motoren ikke vil starte, fordi dielselbakteriene hindrer drivstofftilførsel? Eller hva om et skip langs norskekysten fullastet med kjemikalier får motorstopp og havner i fjæresteinene som følge av det samme?

Lite fokus på problemet
Angeltveit mener at det må bli en hver eier eller drifter av maskiner som går på diesel å forebygge denne heller ukjente sikkerhetsrisikoen. Maritim Consultants har utviklet enkle testmetoder for å kontrollere tanker for dieselbakterier. I tillegg er biocidet «Bio-Protect 2» utviklet av samme selskap. Produktet har vært på markedet siden 1985, og har vist seg meget effektivt til bekjemping av nettopp dieseldyr. «Bio Protect 2» er registrert og godkjent i NEMS database for offshore kjemikalier.
Vi vet at både offshore- og landbasert industri har dyktige fagfolk til å ivareta HMS, men trolig er det få risikovurderinger eller vernerunder som blir gjennomført som har et punkt om å kontrollere dieseltankene som er i bruk rundt omkring, sier Angeltveit. Spesielt dieseltanker som er utsatt for vær og vind til havs er i risikosonen og bør innskjerpes å ha kontroll med. Forebygging er alltid bedre enn behandling, avslutter han.

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Maritim Consultants AS v/Einar Angeltveit, tlf. 911 00 300, e-post post@maritim.as, internett www.maritim.as