2013-01-22-3c32be573526df18cd0c59b7ee9d1e085ede24d1 Erlend Prytz arbeider med logistikken frem mot Sjøen for alle, spente arrangører og utstillere som for første gang skal være i Telenor Arena...

Utvikling av ”Sjøen for alle”!

I disse dager har startskuddet gått for de største europeiske båtmessene. Hjemme i Norge arbeider Norboat for sin første båtmesse på Fornebu og Telenor Arena.

Vi er veldig fornøyd med utviklingen av "Sjøen for alle", forteller administrerende direktør for Norboat, Erlend Prytz til Båtsans.

Som alle vet, flyttes messen til Fornebu og Telenor Arena. Dette er etter ønske fra utstillerne som ville nærmere Oslo, samt publikum. Derfor har vi valgt å flytte messen, forteller Prytz.
Tidene er krevende for vår bransje, men pågangen på standplass er meget god. Vi er utsolgt med venteliste og det er jo hyggelig, men vi skulle gjerne hatt plass til flere, sier han.

NORBOAT er båtbransjeforbundet i Norge og de ønsker at deres messer skal være så komplette som mulig. Når dette er sagt satser de på en flott messe, med meget god variasjon av båter, motorer, utstyr, klær, med videre.

Vi avholdte et informasjonsmøte tirsdag den 15. januar, og da var det 70 påmeldte. Utstillere kom fra flere steder i Skandinavia og vi måtte sette inn flere stoler. Alle er selvsagt forventningsfulle, og det er klart at det blir spennende med ny organiseringen da senteret er bygd som en fotballbane, men vi jobber tett med vår tekniske leverandør Compass Fairs som har ansvaret og deres underleverandører. Sammen planlegger vi logistikken nøye.

Vi ser frem til en flott båtmesse i mars, Sjøen for alle er jo startskuddet på båtsesongen, avslutter Prytz.

Sjøen for alle arrangeres fra 13. - 17. mars.