2013-01-22-feb36c722034e636f55614e8a7feda6327bd5606 – Den som ønsker å fiske mer enn 1000 kg torsk for salg, må både fiske og lande all torskefangst nord 62° N, understreker Ottemo

Nye regler i fritidsfiske!

Fra 1. februar 2013 må fritidsfiskere som skal fiske torsk for salg først registrere båten i Småbåtregisteret eller Skipsregistrene.

– Etter 1. februar 2013 er det ikke tillatt å fiske torsk for omsetning uten at båten er påført registreringsmerke eller kjenningssignal godt synlig og tydelig på begge sider av båten, sier seniorrådgiver Trond Ottemo i Fiskeridirektoratet.

Registreringsmerket/kjenningssignalet skal føres på sluttseddelen ved omsetning.
Den som vil registrere båten må henvende seg til Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregistrene.

Les mer hos Fiskeridirektoratet.