2013-01-22-76c6f0e184f397cdccbd5471152c25391ac2c81f Båtsans møtte Kjell Sverre Hox og Arne Kai Skauen fra Seipner, under båtmessen i London. Sleipner er som kjent storleverandør av sidepropeller til engelske båter. Her inspiserer de at alt er som det skal på den nye Princess 52 foteren.

Sleipner Motor AS kjøper opp Engbo!

Sleipner Motor AS har inngått en avtale med Engbo om oppkjøp av 100% av selskapets aksjer.

"Engbo er et kjent og velrenommert merkenavn, særlig for ankervinsjene som er klart markedsledende i Skandinavia. Willy Enger har alltid fokusert på innovasjon og kvalitet, og disse kjerneverdiene sammenfaller meget godt med våre egne. Således egner produktporteføljen seg svært godt for oss og vi er stolte av å kunne tilby disse produktene også til fremtidige båtgenerasjoner", sier daglig leder Arne Kai Skauen hos Sleipner.

Engbo startet opp i 1975 på Nøtterøy i Vestfold av Esther og Willy Enger. Familiebedriften vokste raskt og flyttet til mer sentralt beliggende lokaler i Tønsberg. På midten av 1980-tallet startet Engbo produksjon og salg av ankervinsjer. Produktene ble svært populære og mange Skandinaviske båter har i dag en eller flere Engbovinsjer ombord.

Oppkjøpet inkluderer datterselskapene Engbo Sweden AB og Engbo OY Finland. Sleipner kjøper samtidig 51% av Engbo Innovation AS som står for utviklingen av Engbo produkter, samt annet utviklingsarbeid for eksterne kunder.

"Engbos og Sleipners produkter har mange sammenfallende trekk og jeg ser klare synergieffekter for begge produktporteføljer med en fri flyt av teknisk know-how for fremtiden", uttaler Skauen.
Utvikling, produksjon og salg av Engbo produkter vil fortsette som tidligere fra lokalene i Tønsberg, men selskapet skifter nå navn til Engbo Skandinavia AS.