2013-01-28-ce6c812dc9c8f75a5a3e5e66649c1793926f63f3 Arkivbilde fra Kleppe Båtforening

Brønnøysundregistrene skaper utfordringer for båtforeninger!

KNBF er kontaktet av mer enn et titalls båtforeninger, som har fått brev fra Brønnøysundregistrene (BRREG) med spørsmål om de er et samvirkeforetak (SA). Også flere ikke-medlemsforeninger har kontaktet dem for å få vite mer om eventuelle konsekvenser, og hva de bør foreta seg.

Følgende info kom i dag fra KNBF sine websider Tekst: Endre Solvang:

Spesielt kunnskapsområde – liten kompetanse
Registrering av en båtforening i Brønnøysundregistrene gjøres vanligvis bare en gang, ved stiftelsen av foreningen. Etter noen år er det ofte få i styret som var med på selve registreringsprosessen. Over tid kan båtforeningens virksomhet ha forandret seg, og også formålet med båtforeningen. Det er styrets ansvar å sørge for at formål og registreringsform samsvarer, men ofte ikke noe man tenker over i det daglige. Dette er et spesielt kompetanseområde, langt fra det å drive en båtforening.

Brev om overgang til samvirkeforetak (SA)
BRREG sendte før jul ut et brev til båtforeninger om at registreringsformen BA – Begrenset Ansvar - skulle fjernes, og at man ville bli overført til en registreringsform som heter Samvirkeforetak (SA). Mer enn 10 medlemsforeninger i KNBF har tatt kontakt med sekretariatet fordi det har spredd seg en usikkerhet om hvordan man skal forholde seg til brevet. BRREG spør i brevet om båtforeningen er å anse som en frivillig organisasjon eller en kommersiell aktør som bør være registrert i Foretaksregisteret med SA-formen. Indirekte så stiller BRREG da et spørsmål om foreningen er et samvirkeforetak med et økonomisk formål. Vedlagt dette brev følger også en registerutskrift for båtforeningen. Denne er meget viktig og er årsak til at brevet er avsendt. Her står registrert blant annet hva slags virksomhet foreningen driver med, næringskode og institusjonell sektor-kode. Det er disse feltene som er den reelle årsaken til at BRREG har behov for en tilbakemelding fra båtforeningen.

BA – selskaper = SA – selskaper
En annen grunn til at noen båtforeninger har tatt kontakt med KNBF er at selskapsformen Begrenset ansvar (BA) opphørte pr. 31.12.12. Fra årsskiftet er alle andelslag (AL) og BA overført til selskapsformen

Samvirkeforetak (SA). Da gjelder:
• Samvirkelova
• Samvirkebeskatning
• Kommer ikke inn i Frivillighetsregisteret
• Får ikke momskompensasjon

Frivillige organisasjoner (FO) har som hovedregel:
• Ingen skatteplikt
• Følger normalt regnskapsloven og bokføringsloven i sin regnskapsførsel
• Er vanligvis registrert i Enhetsregisteret under kategorien 7000 Frivillig organisasjon
• Med i Frivillighetsregisteret
• Får momskompensasjon

De nevnte båtforeninger er nå registrert som SA, men mener at dette er feil. Det mener KNBF også at er helt feil. KNBF har engasjert seg i saken og bistår de aktuelle båtforeninger med å få endret status fra SA til FO, noe som dessverre ikke er noen enkel sak i BRREG.

Det er formålet med båtforeningen, som beskrevet i vedtektene, som styrer registreringen i Brønnøysund. Sjekk formål i vedtektene og samkjør dette med «Normalvedtekter for medlemsforeninger i KNBF». Hvis vedtektene og formålet med båtforeningen ikke inneholder ordene «ideell og frivillig» bør man kanskje gjøre noen grep for å justere vedtektene? Det er nå bare tiden og veien til de fleste årsmøtene

Har din båtforening fått brev fra BRREG eller er SA?

Om din båtforening har fått brev eller er SA, må dere gjerne ta kontakt med KNBF for bistand ved å sende en e-post til post@knbf.no, melder KNBF på sine hjemmesider.