2013-02-18-18714af1c380d18598e71446f4177a1a55eae428 Klubbhuset til Førde Båtklubb

Eiendomskatt på flytebrygger i Førde kommune!

Som første KNBF medlemsforening er Førde Båtklubb blitt bedt av skattesjefen i kommunen om å oppgi data på foreningens brygger, med formål om å utskrive eiendomsskatt.

KNBF opplyser i dagen pressemelding følgende:

Eiendomsskatt på flytebrygger, nå begynner det!
I 2008 skrev kemneren i Sarpsborg ut eiendomsskatt på flytebryggene til 5 marinaeiere i Skjebergkilen. Marinaeierne saksøkte kommunen og tapte i tingsretten. KNBF og NSF(Norges Seilforbund) gikk inn som partshjelpere i anke til Lagmannsretten. Saken har stor prinsipiell betydning for Båtfolket. Ankesaken var oppe i Lagmannsretten høsten 2011, og marinaeierne tapte på nytt. Saken ble anket til Høyesterett, og saken slapp inn og ble behandlet i august 2012. Dommen fra Lagmannsretten ble stående.

Nå har Førde Båtklubb fått brev fra takstnemda om å oppgi antall båtplasser, lengde og bredde på båtplassen, samt pris pr båtplass og hvilke tjenester som inngår i prisen

Førde Båtklubb har bedt om fritak fra beskatning da foreningen er en frivillig, ideell organisasjon som ikke tjener penger på driften. Et sentralt punkt i rettsaken var hvorvidt man tjener penger på driften. En båtforening gjør som kjent ikke det. Hvis man i tillegg tar med at man faktisk tilbyr lokalsamfunnet noe som er viktig for at folk skal trives og bo der, blir beskatning etter KNBFs syn helt patetisk.
Vi håper Førde kommune tar til fornuften og fritar Førde Båtklubb for eiendomsskatten.
Førde kommune har hatt et generelt vedtak om inndriving av eiendomsskatt i kommunen siden 2007.

Skatten på taksert verdi av næringseiendom, verk og bruk er 6 promille.
Konsekvensene av at man nå begynner å inndrive skatt på flytebrygger vet vi ikke ennå, men at det blir dyrere å ha båt enkelte steder i Norge er det ingen tvil om

For mer informasjon; se KNBFs hjemmesider