2013-02-19-d78121aeec3fd17a46d25b0217426bd2c8df5dbf Tenk om det var så fint... her et arkivbilde fra Hardbakke

Strandryddedagen er 27.april!

Bli med på den store Strandryddedagen og hjelp dem å nå årets mål som er; 10 000 frivillige, 100 tonn innsamlet marin forsøpling, 250 000m kystlinje ryddet i over 400 aksjoner. Hjelp til med et renere og mer trivelig Norge.

Finn en strand eller kyststrekning som trenger og egner seg for rydding. Den må være lett tilgjengelig for ryddemannskapet, og oppsamlet avfall må kunne transporteres ut.

”Hold Norge” rent har som mål å gjøre Strandryddedagen til et selvskrevent innslag i den norske våren. Nå i 2013 skal de rydde for tredje året på rad, og de vil ha alle med på laget. For å finne ut hvordan man best kan hjelpe besøk nettsiden til den store Strandryddedagen. De har også en egen facebook side som man kan følge med på og gjerne delta.

Forsøpling er et stort problem i flere norske havner, også her skulle man vært samlet om nasjonale dugnader. Se til ildsjeler i Haugesund.