2013-02-27-2b8b8313e34e87693ae909216c32f080bdd2e41d Kommende webportal ledigbatplass.no

Sosiale medier til hjelp for de bryggeløse!

Nå er det opprettet en Facebookside der båtfolk med båtplass til overs kan finne båtfolk som ønsker å leie. Dermed er muligheten større for å finne en ledig båtplass i nærheten av ditt hjemsted.

Båtplasser vokser dessverre ikke på trær. Jo tettere befolkning, desto færre ledige båtplasser, noe mange trengende opplever i og rundt Norges største byer. Som et svar på dette ble det nylig tatt initiativ til å åpne en egen Facebookside der båtfolk med ledig båtplass til utleie kan finne personer med bryggebehov i nærheten av sitt hjemsted. Den nye Facebooksiden har fått navnet ”Ledig båtplass”.

– Mangel på båtplasser har vært et problem lenge. Mange potensielle båteiere kjøper ikke båt, og holdes derfor utenfor båtlivet, ene og alene på grunn av at de ikke har noe sted å legge båten, sier initiativtaker og daglig leder i bryggeprodusenten Wee Marine AS, Åge Wee.

Økende engasjement
Etter at siden ble opprettet før jul har nærmere 50 personer meldt seg som tilhengere. Flere melder om ledig båtplass til utleie, noen ønsker å leie båtplass og noen opplyser at de ønsker å selge sin båtplass.

Sosiale medier gjør det mulig å skape en dialog, forteller Åge Wee i Wee Marine AS.

– Det fine med ”Ledig båtplass” er at man kan kommunisere aktivt igjennom den sosiale kanalen, noe man ikke kan når man benytter seg av annonse i lokalavisen. Dessuten er jo tjenesten helt gratis, sier Åge Wee.

Kommende webportal
  Interessen har vært såpass stor at det nå er bestemt å lage en egen nettportal for å hjelpe båtfolk med båtplassutfordringer. Hensikten er også her at flere skal kunne finne hverandre, uavhengig av behov. Siden er nå under utvikling og vil bli lansert i tiden som kommer. Her blir muligheten til å søke og sortere i områder lettere. 

”Ledig båtplass” kan besøkes på: http://www.facebook.com/Ledigbatplass?ref=tn_tnmn