2013-03-01-86ce23ca748244b8ae5bfa24e7bb04c4956da8ac Et innoativt felleskap blir nytt selskap, Bård Eker er Norges største på industridesign

Et langt steg videre men i riktig retning, Eker og Sandvik blir Eker Sandvik AS!

Bård Eker og Sandvikfamilien går sammen om å danne et sterkt nytt industridesign- og produktutviklingsmiljø for offshore og maritim sektor.

Pressemelding:

Sandvik har gjennom sine selskaper et fundament innenfor offshore og marine, mens EKER Gruppen har opplevd økende etterspørsel fra selskaper i denne sektoren. Samarbeidet representerer et strategisk og betydelig skritt mot etablering av et kompetansemiljø med nødvendig tilstedeværelse og faglig tyngde for å tilby industridesign- og produktutviklingstjenester med en unik kompetanseprofil som imøtekommer krav og forventninger fra denne sektoren.

Eker Sandvik AS kombinerer Ekers posisjon som et full-service designhus med fokus på avansert produktutvikling og Sandvikfamiliens erfaring med drift og eierskap i kunnskapsbedrifter innen shipdesign, arkitektur, industridesign, ingeniørteknikk og akvakultur.

Eker Sandvik AS vil i tillegg til egne ansatte benytte de betydelig ressurser og kompetanse i Eker Design AS, og de andre kunnskapsbedriftene hvor Sandvikfamilien er aktive eiere; Salt Ship Design AS, JK-Arkitektur AS og Akvator AS. Eker Sandvik AS er samlokalisert med disse selskapene på Stord, mellom Stavanger og Bergen.

Med dette utgangspunktet satser Eker Sandvik AS på å nå både nasjonale og internasjonale kunder, og utvikle et ledende innovativt utviklingsmiljø som tilbyr tjenester fra ide til ferdig produkt. Selskapet skal fremstå som en One-Stop-Shop for våre kunder og bidrar til leverandørindustrien med:

1. Industridesign og ingeniørtjenester som ivaretar produktstrategi, funksjon, brukervennlig design og produksjonsvennlighet.

2. Bransjeekspertise innen strategisk produktkommunikasjon med leveranser innen 3D animasjon, 3D produktvisualisering og trykt/digitalt grafisk kommunikasjonsmateriell.


3. Unik kunnskap og nettverk i offshore og det maritime markedet.

Eker og Sandvikfamilien er markedsledende når det gjelder innovasjon og design innenfor sine felt. Det nye selskapet vil dra veksel på synergiene til beste for våre oppdragsgivere. Visjonen er å bidra til utvikling av fremtidens ledende utstyrsleverandører i olje, offshore og den maritime industrien.

Om Eker
Bård Eker er eneeier i Eker Group som omfatter Koenigsegg, Hydrolift og Eker Design. Eker Design tilbyr Norges mest dynamiske og komplette utviklingsmiljø for komplekse produkter. Miljøet har en kompetanseprofil og maskinpark som tar utviklingsprosjekt fra ide til ferdig produkt.

Om Sandvikfamilien
Sandvikfamilien er i dag hovedaksjonærer og aktive eiere av kunnskapsbedrifter innen shipdesign (Salt Ship Design AS), arkitektur (JK-Arkitektur AS), industridesign (Apicius AS) og ingeniørteknikk og akvakultur (Akvator AS). Sandvikfamilien har lang erfaring som eiere og utviklere av internasjonale kunnskapsbedrifter.

“Vi gleder oss til å samarbeide med Sandvik inn i et for oss nytt og spennende marked og har stor tro på at det vil gi økt vekst og sysselsetting for våre design- og produksjonsbedrifter i Fredrikstad”, sier en entusiastisk Eker som forbereder nyansettelser og innvesteringer også i sine eksisterende selskaper.

"Vi har over tid strategisk bygget opp et nettverk av kunnskapsbedrifter innen shipdesign, arkitektur, industridesign, og rådgivende ingeniørtjenester innen akvakultur, bygg og anlegg. Vi har stor tro på at samarbeidet med Bård Eker og hans firma vil sette større fart på vår satsning innen industridesign og produktutvikling i offshore- og maritim segment", sier Svein Sandvik som har stor tro på at synergiene mellom de ulike bedriftene i begge leirer vil styrke hele kunnskapsveven.

Bård Eker har vært månedens gjest hos Båtsans, les mer her.