2013-03-05-3392605b53869a6406ddba1db7c9a9a688223ae6 Arkivbilde Kjell Madland. Rødvær Vel sier til Haugesund avis at de håper å bli ferdig i løpet av fem–seks uker

Stenger Røvær kai!

Edgar Rasmussen i Stiftelsen Røvær Vel sendte ut varsel om stengning av Røvær kai fra og med torsdag 28. februar 2013 og inntil videre beskjed blir gitt. Årsaken er kaiens dårlige forfatning.

På Haugesund kommune's hjemmeside, skriver de at Røvær Vel har fått en tilstandsvurdering utarbeidet av Terje Velde, Prosjekt Konsult As. Sammen med Røvær Vel har en avgjort at arbeidet på kaien må igangsettes snarest. Kaien stenges i sin helhet både når det gjelder passasjerbefordring og lasting. Det eneste som vil bli opprettholdt, inntil nærmere beskjed gis, er kunder til og fra Røvær Butikk.

Rutebåten vil legge til sør i kanalen. Kanalen vil være stengt i de periodene Røværfjord ligger inn.

Kaien på Røvær er i privat eie. Haugesund kommune leier denne for å kunne nytte den som offentlig kai.

Røvær er en populær gjestehavn for båtfolket, og tidligere gjesteskribent i Båtsans, Kjell Madland har laget denne flotte artikkelen fra Røvær.