2013-03-15-d5f722771881d035db802afc89b2d6a04e648fec Satser miljøvennlig, Bjørn Rasmussen til høyre og hans Svenske kollega Bengt Holtsén

Rasmussen satser miljøvennlig!

En 4-takts påhengsmotor fra amerikanske Lehr, med patentert forgasser. Nyheten fikk hederlig omtale for deres stand og båtmessen mest innovative produkt.

Den smilende sørlending viser Båtsans sin nye ”baby” i Norge. Påhengsmotoren går på propangass, og en 5 liters tank tilsvarer 10 l bensin, og du kommer like langt.  En 10 l propan, gir 20 l bensin. Samtidig trenger man ikke så hyppige oljefyllinger, og ikke minst utslipp. Her er lik 0 forurensning. Motoren er litt dyrere i innkjøp, men man sparer det inn på andre måter. I dag kommer motoren i 2,5 hk, 5 hk og 9,9 hk (kan ikke skrus opp). Det planlegges også en 15 hk.

 
Det er amerikaneren Bernado J. Herzer, som er gründer og adm. direktør for Lehr. Han er en entreprenør og oppfinner som har en dyp lidenskap for miljøet. De satser og fokuserer på ren forbrenning med propan for småmotorer (også for hage) til ulike anvendelsesområder. Produktene ble først lansert i Sverige, på Gøteborg og Stockholms messen, hvor de fikk mye positiv oppmerksomhet. Også den svenske miljøvernministeren Lena Ek, lot seg imponere av produktet.
 
Bjørn Rasmussen startet med salg av båtutstyr helt tilbake til i 1983. Etter handel med en lokal grossist startet han firmaet Rasmussen Engos i 1996. Selskapet ble i 2011 kjøpt opp av NMS som eies av Marinvest, som også eier utstyrskjeden Maritim Båtutstyr. Nå venter Rasmussen på at Lerh Norge er oppe og går, da vil dere finne forhandler og mer info på nett. Inntil videre finnes info på lehr.no