2013-03-21-64c6a123977e617dd121b95bab7fd1add23bfe42 Nødnett ombord i redningsskøyte

Nødnett blir tilgjengelig for Redningsselskapet!

Generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet roser regjeringen for at de nå innlemmer dem i Nødnettet. Dette kom frem i regjeringens beredskapsmelding i går.

Regjeringen mener at de frivillige spiller en sentral og integrert rolle i redningstjenesten og er naturlige brukere av Nødnett, og framhever at i mange sammenhenger er de frivillige den eneste tilgjengelige ressursen i akuttfasen.

– Dette betyr at regjeringen nå åpner for at vi kan komme på samme kommunikasjonsplattform som alle andre utrykkingseneheter. At dette blir gratis for oss gjør at vi i enda større grad kan fokusere på å bygge nye redningsskøyter og styrke beredskapen langs kysten. Vårt mål er å kunne nå alle hendelser innen én time etter varsling, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

Samtidig ønsker regjeringen å bevilge over 100 millioner kroner ekstra til beredskapsarbeidet som nå kommer ut av denne meldingen.

Les pressemelding i sin helhet hos Redningsselskapet