Liten, men likevel solid, flytebrygge!

Etnebrygga Lett (EBL) vil bli lansert på båtmessen ”Dra til Sjøs i Bergen” 4.-7. april. Bryggen er utviklet spesielt for dem som er på jakt etter en relativt liten, men likevel solid, hyttebrygge.

- Vi har hatt stor etterspørsel etter mindre betongbrygger, og har nå klart å utvikle en brygge som er liten samtidig som den har alle de egenskapene en solid betongbrygge skal ha, sier salgssjef Odd-Steffen Garvik i Etne Betong.

Etne Betong er Norges største produsent av flytebrygger i betong, og feiret sitt 30 årsjubileum i 2012. Etne Betong leverer alt fra mindre flytebrygger til store marinaanlegg, og produserer flere betongflytebrygger i ulike størrelser. Disse kan skjøtes og settes sammen til større marinaanlegg.
 
- Den nye bryggen er ikke skjøtbar, men laget spesielt for å ligge enkeltvis. Dette gjør at vi sparer en god del vekt, og derfor kan levere brygger helt ned til 6 meter, sier Odd-Steffen Garvik i dagens pressemelding. Han forteller at Etne Betong allerede har solgt flere brygger av den nye typen.
 
- Samtidig som vi lanserer vår minste brygge noensinne, holder vi også på med de største bølgedemperne vi hittil har produsert. Dette er enkeltbrygger i 20 m lengder med betongbredde på 5,8m og høyde 1,6 m inkl skjørt. Disse skal inngå i en 100 m lang kombinert bølgedemper og promenade i et større bryggeanlegg, sier Garvik. 
 
Etne Betong er med som utstiller på ”Dra til sjøs” i Bergen 4.-7. april, der EBL lanseres. Den nye bryggetypen skal også vises på båtmessen ”Styr mot drømmen” i Haugesund 12.-14. april, der Etne Betong er utstiller.
 
Fakta om EBL-bryggene: 
Bryggene har ordentlige forankringsbrønner, fenderstokk og utskiftbare endefester for fortøyning til land på lik linje med vanlige Etnebrygger. EBL er imidlertid ikke skjøtbar med andre brygger, men laget for å ligge enkeltvis. EBL har betongbredde på 2,4 m og høyde på 0.9 m. Den nye konstruksjonen har fra 6m lengde et fribord på over 40 cm. Bryggene kan utrustes etter ønske, og vil være prisgunstige betongbrygger.