2013-03-24-108c8ec861ffd0def95267baf4e9653022b7b767 Redningsskøyten Sjømann var ny i 2012 og hele mannskapet er frivellige, her demostreres en redningsaksjon

Trenger nye frivillige!

Redningsselskapet håper å få på plass to frivillige sjøredningskorps i Harstad og Sunnhordaland i løpet av sommeren, men er avhengig av frivillige og økonomisk støtte.

I løpet av de neste to årene håper Redningsselskapet å få på plass fem nye redningsskøyter som skal drives av frivillige. -Målet er å tette hull i beredskapen langs kysten, og bedre sikkerheten for de sjøfarende, sier generalsekretær Rikke Lind, i en pressemelding fra Redningsselskapet.

-Jeg oppfordrer alle til å støtte opp om bedre beredskap, sier seilerlegenden Knut Frostad Redningsskøytene er viktig for sikkerheten langs kysten, så det vil være et løft for alle folk som ferdes på sjøen, sier Frostad.

Trenger nye frivillige
I dag bemannes 17 redningsskøyter av tusen frivillige. Redningsselskapets frivillige sjøredningskorps hjelper hvert år 3000 mennesker langs hele kysten. Det er alt fra grunnstøting til livredning. –Målet vårt er å få hundrevis av nye frivillige innen 2015. De frivillige legger ned en utrolig innsats for å hjelpe andre på sjøen, og nå håper vi enda flere vil melde seg, sier leder for frivillighetsavdelingen i Redningsselskapet, Bente Asphaug.

Les melding i sin helhet hos Redningsselskapet her.