2013-04-02-9f2b8c7fc3eaa57c2194339669ed6f873e368caf Norske bedrifter bruker strategisk design som et verktøy for å strekke seg etter ambisiøse, internasjonale mål, sier Thea Mehl i Norsk Designråd. Her sitter hun og Line Aandal Røijen (t.h.) på postbilen Loyds Paxter, iført bekledning fra Redningsselskapet

Design redder havets helter!

Redningsselskapets nye visuelle identitet har gitt medlemsrekord og økt giverglede. Nå er livredderne nominert til Hedersprisen for god design sammen med Tangram Design.

Redningsselskapet er nominert sammen med Blaaster Wind Technologies, Loyds Industri og Stay. Norsk Designråd offentliggjør vinneren 17. april under årets største markering av design og innovasjon, Designdagen.  

 

Hedersprisen fremhever landets enere innen design. Hensikten er å inspirere næringslivet til å investere i designmetodikk for å øke konkurranseevne og verdiskaping. – Årets nominerte har det til felles at de sprenger grenser. Vi ser at stadig flere norske bedrifter bruker strategisk design som et verktøy for å strekke seg etter ambisiøse, internasjonale mål, sier Thea Mehl, prosjektleder i Norsk Designråd.  

 

– Konkurransen på verdensmarkedet er beintøff, og skal norske eksportbedrifter hevde seg må de tilby de smarteste og mest brukervennlige løsningene. Her spiller design en svært viktig rolle, sier næringsminister Trond Giske.  

 

Giske skal holde åpningsinnlegget på Designdagen. – Norsk Designråd er en viktig rådgiver for videreutviklingen av innovasjonspolitikken til regjeringen, understreker næringsministeren.  

 

Les hele saken hos Pressenytt