2013-04-04-a2de1ae1cfbf817f83fb2a3933270be6e2b94784 Mange høydepunkter for sommeren 2013

Gøta kanal øker tilbudet for båtturister!

AB Göta kanalbolags markedsundersøkelse viser at Gøta kanal stadig blir viktigere som reisemål enn som transportetappe. Derfor økes tilbudet for båtturister foran sommersesongen 2013.

Om du tidligere har seilt på eller feriert ved Gøta kanal, viser statistikken at sjansen er stor for at du kommer tilbake. Derfor har Gøta kanal i år satt ekstra stort fokus på å gi de tilbakevendende nye og interessante opplevelser. Skal den moderne turisten trives må tilbudene være varierte og spennende.
 
– Vår markedsundersøkelse viser at antallet båtreisende som anser Gøta kanal kun som en transportstrekning, har gått ned fra 32 prosent i 2010 til 16 prosent i 2012. Det betyr at flere vil ha kul på kanalen, og det må vi sørge for at de har, sier markeds- og informasjonssjef i AB Göta kanalbolag, Anna Meyer. 
 
– Det handler om å gi de besøkende en totalopplevelse av kanalen, og gjerne mer enn de venter seg. Det betyr å tilrettelegge for forskjellige behov, slik at de tilreisende får mest mulig ut av reisen uansett alder, forteller Anna Meyer. 
 
Sommerens begivenheter
Som båtturist er det mye å ta seg til langs kanalen i 2013. Et populært avbrekk er å leie seg en sykkel, se en kunstutstilling eller ta en avstikker til en familiepark, som blant annet dyreparken Kolmården. I sommer feirer slusene i Forsvik 200 år, med både teater og opptog, og langs kanalen arrangeres det flere allsangskvelder med kjente, svenske artister. Hajstorptreffene, som samler over 300 veteranbiler igjennom hele sommeren, er også populære trekkplaster. Blant flere guidede utflukter er ”Matvandringar i Norsholm” – som tar deltakerne igjennom beitemark og slottsruiner i løpet av juni måned – en eksotisk opplevelse. 
 
Bygger ut for båtfolket
AB Göta kanalbolags markedsundersøkelse for 2012 viser også at rundt ti prosent av de besøkende ønsker seg et bedre tilbud i gjestehavner og serviceanlegg langs kanalen. Derfor har Gøta kanal i år lagt ned store ressurser på å vedlikeholde og videreutvikle servicetilbudet for båtfolket langs kanalen.
 
– Vi fortsetter å bygge ut brygger og andre fasciliteter langs kanalen etter ønske fra båtfolket. I vinter har vi bygget nye brygger flere steder og vi gjør store renoveringsprosjekter på kaianlegg slik at de skal fungere godt i mange år fremover, avlsutter Anna Meyer i dagens pressemelding.
 

For mer informasjon om årets tilbud og aktiviteter, se www.gotakanal.se