Hardanger Trebåt- og Handverksfestival

Norheimsund Norheimsund

Trebåtar, Tradisjonshandverk, Marknad, Konsertar og Folkefest. Med trebåt, tradisjonshandverk og husflid ynskjer me å skapa ein fagleg og sosial møteplass for utøvarane og ein hyggeleg marknadsplass for visning og sal av produkta. Festivalen byr på folkeliv, utstilling, marknad, musikk, opne verkstader, faglege føredrag, filmframsyningar og kafé m.m.