Årdalstangen Meierihopen

Årdal er en kommune i Vestland. Kommunen ligger innerst i Sognefjorden og består av tettstedene Årdalstangen og Øvre Årdal. I tillegg sogner tilstøtende daler til kommunen. Kommunen grenser i nord og vest til Luster, i øst til Vang og i sør til Lærdal

Årdal har to flotte anlegg for friluftsbad – rett ved sentrum i både Øvre Årdal og på Årdalstangen.

Her er også Klingenberg hotell og Tangen pensjonat. Årdal kyrkje, en langkirke fra 1867 i gammel stavkirkestil og med 400 sitteplasser, står på Årdalstangen. Utenfor kirken står en to meter høy runestein.

Øvre Årdal er en viktig innfallsport til Jotunheimen. I Årdalstangen ligger det gamle gruvekontoret til kobbergruvene i Fardalen som var i drift i 1701–1750.

Gjestehavnen ligger innenfor en god molo og ble oppgradert i 2018

  • Båtlaget i Årdalstangen

Kart